Klientská zóna


* Hodnota nákladov pri prvom zázname dňa je navýšená o paušálny poplatok
** Maximálny interval pre zobrazenie hodinového grafu je 31 dní, pre zobrazenie minútového grafu je interval max. 5 dní