Klientská zóna

Energia Lacomp

 

IENERGIA

je portál na komplexné spracovanie  a uchovávanie  údajov  z elektromera,plynomera, merača tepla ,vodomera a merača teploty. Údaje z meračov sú posielané na server, kde sú archivované a vyhodnocované.

AKO TO FUNGUJE

Údaje z meračov sú  posielané do zariadenia na zber dát odkiaľ sú posielané cez wan sieť na server. Na servri sú údaje spracované a vyhodnocované. On-line prístup je po zadaní prístupových údajov.

VÝHODY

  • neustály prehľad o spotrebe energií
  • vyhodnocovanie údajov v grafoch
  • výpočet ceny spotrebovanej energie
  • porovnávanie spotreby v čase
  • informovanie o prekročení zadanej hodnoty spotreby
  • on-line stav merčov
  • analýza spotreby